Дейности

 

Диагностика и лечение на заболяванията на ушите:

 

Пластика на тъпанчето след травми и прекарани възпалителни заболявания

Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени образувания

Диагностика и лечение на заболяванията на носа:

 

Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото:

 

Диагностика и лечение на заболяванията на слюнчените жлези: 

 

Изготвяне на експертизи за ТЕЛК и пред съда

Слухопротезиране

Естетични корекции на лицето и шията