Дейности

 

Диагностика и лечение на заболяванията на ушите:

 • остри и хронични заболявания: отити при и деца и възрастни
 • шум в ушите
 • нарушения в равновесието
 • дисфункция на евстахиевата тръба
 • пластика на ушните миди – клепнали уши - отопластика

 

Пластика на тъпанчето след травми и прекарани възпалителни заболявания

Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени образувания

Диагностика и лечение на заболяванията на носа:

 • остри и хронични заболявания: ринити, синуити, алергични заболявания
 • затруднено носно дишане: изкривена носна преграда, носни полипи, хипертрофия на конхи
 • пластични и естетични операции: гърбав нос, корекции на върха на носа и ноздрите
 • определяне на идеалните лицеви пропорции
 • консервативно и оперативно лечение на синусите: кисти, лицеви невралгии, синуити от зъбен произход

 

Диагностика и лечение на заболяванията на гърлото:

 • остри и хронични заболявания на сливиците: най-съвременно безкръвно оперативно лечение
 • консервативно и оперативно лечение на трета сливица
 • съвременна диагноза и лечение на хъркането
 • възпалителни процеси на шията
 • остри и хронични заболявания на ларинкса
 • оперативно отстраняване на доброкачествени и злокачествени образувания

 

Диагностика и лечение на заболяванията на слюнчените жлези: 

 • остри и хронични заболявания: кисти, камъни в жлезите
 

Изготвяне на експертизи за ТЕЛК и пред съда

Слухопротезиране

Естетични корекции на лицето и шията